Uzaq yaxınlar

"Uzaq yaxınlar” – dörd il ərzində Azərbaycanın tanınmış informasiya saytlarından biri olan www.1news.az saytında dərc edilən müəllif layihəsidir. Bu layihədə talenin hökmü ilə Respublikamızın hüdudlarından kənarda yaşamalı olan həmvətənlərimizl ə müsahibələr dərc edilir. Burada, ölkəmizi tanıtdıran uğur qazanmış azərbaycanlılar – mədəniyyət və incəsənət xadimləri, alimlər, biznesmenlər və öz əsli – kökünü unutmayan və ona hörmətlə yanaşan istedadlı gənclər barədə oxumaq olar. Həmyerlilərimizl ə fəxr etməyə dəyər və onlarla fəxr etmək lazımdır!

Dörd il və 100 müsahibə! 
Mən bütün dünyada istedadlı və uğur qazanmış azərbaycanlıları tapmağa nail oluram, onları Azərbaycanda çox az adam tanıyır. Mən özüm üçün yeni insanları kəşf etməyi və onların bəzən heç də asan olmayan, lakin xüsusən də yetişməkdə olan gənc nəsil üçün ruhlandırıcı və ibrətamiz taleləri barədə danışmağı xoşlayıram.
Hətta bəzən mənə elə gəlir ki, mən məhz "araşdırma” prosesindən daha çox zövq alıram. Mən bu insanları tapanda və onlar bəlkə də ömürlərində ilk dəfə öz həmyerlilərinə müsahibə verməyə razılaşanda – bu, həqiqətən də məni ruhlandırır. 
Okeanın o biri tərəfində yaşayan, günlərlə elmi mərkəzdə başı işdən ayılmayan, lakin öz vətəni ilə mənəvi əlaqəsini itirməyən alim yaxud afrikalı uşaqlara Azərbaycanın xalq rəqslərini öyrədən xoreoqraf. Bu cür tarixçələr çoxdur. Daha dəqiq desək, yüzdən çoxdur! 
Bu unikal insanları axtarmaq, tapmaq, üz-üzə ünsiyyətdə olmaq və onlar barədə yazmaq mənə hədsiz zövq verir. Təvazökarlıq və intellekt! Açıqürəklilik və səmimiyyət! Məni yalnız bunlarla cəlb etmək olar.

Фаиг Сафаров: «Мы всегда старались донести до стран Балтии и Европы правду о зверствах армянских бандитов»

10-04-2017

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - президент Ассоциации культуры «Латвия-Азербайджан» Фаиг Сафаров.

Подробнее

Александрия Султан-заде: «Моя научная работа в Америке посвящена исследованию голосов азербайджанских ханенде»

17-03-2017

Интервью 1news.az с оперной исполнительницей Севиндж (Александрия) Султан-заде, проживающей в США.

Подробнее

Таир Алиев: «Я мечтаю снять фильм, который завоюет «Оскар»

13-01-2017

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - продюсер Таир Алиев, наш соотечественник, проживающий в Финляндии.

Подробнее

Дирижер Исмаил Гаджиев: «Необходимо восстановить справедливость и воздать должное великому композитору Джевдету Гаджиеву…»

19-12-2016

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - Исмаил Гаджиев, заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор и дирижер, один из ведущих пропагандистов азербайджанской симфонической музыки и мугама в Канаде, председатель международного комитета «Шелковый путь» Niagara Music, президент Центра Гейдара Алиева в Канаде, сын выдающихся корифеев азербайджанской культуры и искусства – великого композитора Джевдета Гаджиева и легендарной танцовщицы и балетмейстера Амины Дильбази.

Подробнее

Асмар Нариманбекова: «Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, насколько гениальным художником был мой отец…»

18-10-2016

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - Асмар Нариманбекова, заслуженный художник Азербайджана, дочь народного художника Азербайджана и СССР Тогрула Нариманбекова и заслуженного художника Азербайджана, автора ряда памятников деятелям культуры нашей республики и Германии Эльмиры Гусейновой.>

Подробнее

Пэрвин Мурадова: «Почти в каждом учебнике южнокавказскую композиторскую школу представляет лишь Хачатурян …»

16-09-2016

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - профессор музыки Технологического университета Флориды (США), креативный директор программ и промоутер фонда «Музыкальное образование и Аутизм» Пэрвин Мурадова, дочь выдающихся деятелей культуры Азербайджана Джевдета Гаджиева и Амины Дильбази.

Подробнее

Художник Саида Фагала-Хагверди: «Саттар Бахлулзаде часто заходил к нам на чай…»

25-08-2016

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - художник-керамист из Техаса (США) Саида Фагала-Хагверди

Подробнее

Фархад Садыхов: «Я демонстрирую в своих работах уникальность нашей земли»

20-07-2016

Гость рубрики «Наши за рубежом» - художник-космограф, астропсихолог, ведущий эксперт Международной ассамблеи «Рождение мира», действующий член Московской ассоциации художников при Международном художественном фонде Фархад Садыхов Фархад Садыхов: «Я демонстрирую в своих работах уникальность нашей земли»

Подробнее

Мирвари Фаталиева: «Я посвятила свою жизнь продвижению азербайджанского наследия во Франции...»

17-07-2016

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - руководитель Азербайджанского дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана, наша соотечественница, проживающая во Франции, Мирвари Фаталиева.Мирвари Фаталиева: «Я посвятила свою жизнь продвижению азербайджанского наследия во Франции...»

Подробнее

Ирада Гурбанова: «На скоростной трассе я закрыла глаза, хотела отпустить руль, и в этот момент у меня в животе зашевелился ребенок…»

03-05-2016

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - врач Ирада Гурбанова, владелица собственной клиники в Берлине, проживающая в Германии более 25 лет.Ирада Гурбанова: «На скоростной трассе я закрыла глаза, хотела отпустить руль, и в этот момент у меня в животе зашевелился ребенок…»

Подробнее

Эмин Керими: «Из-за любви я оказался в Америке... Все бросил и начал с нуля...»

27-03-2016

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» композитор Эмин Керими, проживающий в Лос-Анджелесе (США).Эмин Керими: «Из-за любви я оказался в Америке... Все бросил и начал с нуля...»

Подробнее

Анар Шарифли: «Хочу одевать звезд Голливуда. Марку Дакаскосу я уже подарил костюм из моей коллекции»

14-03-2016

Интервью с очередным гостем авторского проекта «Наши за рубежом» - создателем дизайнерской линии мужской одежды ANARIMMAGINE Анаром Шарифли, который живет на два города Москву и Лондон.Анар Шарифли: «Хочу одевать звезд Голливуда. Марку Дакаскосу я уже подарил костюм из моей коллекции»

Подробнее

Абдулла Шахбазов: «Чтобы добиться успеха, необходимо интегрироваться в общество страны проживания»

25-01-2016

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - врач-анестезиолог Абдулла Шахбазов, проживающий в штате Делавер (США).Абдулла Шахбазов: «Чтобы добиться успеха, необходимо интегрироваться в общество страны проживания»

Подробнее

Азер Мирзоев: «Азербайджанский флаг в столице ЮАР я развешиваю почти на всех флагштоках»

16-12-2015

Азер Мирзоев: «Азербайджанский флаг в столице ЮАР я развешиваю почти на всех флагштоках»Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - хореограф, тренер по акробатике, тамблингу, фигурному катанию Азер Мирзоев, проживающий в ЮАР.

Подробнее

Джафар Ахундзаде: «Я собирался вернуться в Баку, но так получилось, что остался… благодаря Анару Мамедханову»

03-12-2015

Джафар Ахундзаде: «Я собирался вернуться в Баку, но так получилось, что остался… благодаря Анару Мамедханову»Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» – Джафар Ахундзаде, режиссер и сценарист, проживающий в Москве.

Подробнее

Тимур Исмаилов: «Я снимаю в Нидерландах артхаусное кино, которое соответствует моему мировоззрению»

02-12-2015

Тимур Исмаилов: «Я снимаю в Нидерландах артхаусное кино, которое соответствует моему мировоззрению»Новый гость авторского проекта «Наши за рубежом» - режиссер Тимур Исмаилов, проживающий в Нидерландах.

Подробнее

Фарида Буюран: «До переезда в США я вообще не умела готовить…»

17-11-2015

Гость авторского проекта «Наши за рубежом» – Фарида Буюран, основатель кулинарного блога www.azcookbook.com и автор книги «Гранаты и шафран: кулинарное путешествие в Азербайджан».Фарида Буюран: «До переезда в США я вообще не умела готовить…»

Подробнее

Лейла Бегим-Джафарова: «В Европе у меня возросла потребность писать. Наверное, ностальгия…»

29-10-2015

Лейла Бегим-Джафарова: «В Европе у меня возросла потребность писать. Наверное, ностальгия…»Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - поэтесса, основательница первой азербайджанской ювелирной марки в Германии Лейла Бегим-Джафарова.

Подробнее

Юсиф Бабанлы: «Не обязательно жить за границей, чтобы информировать мир о правде. Было бы желание!»

23-10-2015

Гость рубрики "Наши за рубежом" Юсиф Бабанлы, соучредитель Сети азербайджанцев США (USAN – U.S. Azeris Network), политический обозреватель и собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ в США.Юсиф Бабанлы: «Не обязательно жить за границей, чтобы информировать мир о правде. Было бы желание!»

Подробнее

Тахмина Рафаэлла: «Красота только поможет, но и без нее можно обойтись»

05-10-2015

Тахмина Рафаэлла: «Красота только поможет, но и без нее можно обойтись»Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - сценарист и актриса Тахмина Рафаэлла (Лос-Анджелес, США).

Подробнее

Орхан Султан: «Уже на втором курсе у меня появились первые коллекции, в том же году я улетел в Париж с первым показом»

30-09-2015

Орхан Султан: «Уже на втором курсе у меня появились первые коллекции, в том же году я улетел в Париж с первым показом»Гость авторского проекта «Наши за рубежом» - молодой талантливый дизайнер Орхан Султан.

Подробнее

Азер Рзазаде: «Кикбоксинг, которым я раньше серьезно занимался, забросил. Согласитесь, что несерьезно с подбитым глазом петь оперные арии»

18-09-2015

Азер Рзазаде: «Кикбоксинг, которым я раньше серьезно занимался, забросил. Согласитесь, что несерьезно с подбитым глазом петь оперные арии»Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - азербайджанский оперный певец, который получает образование в известной академии Ла Скала, Азер Рзазаде.

Подробнее

Илькин Гасанов: «По мнению чешских бизнесменов, Азербайджан - страна больших возможностей»

09-09-2015

Илькин Гасанов: «По мнению чешских бизнесменов, Азербайджан - страна больших возможностей»Гость авторского проекта «Наши за рубежом» - глава инвестиционной компании Czech Business Invest, вице-президент Чешско-Азербайджанской торгово-промышленной палаты Илькин Гасанов, проживающий в Чехии более 15 лет.

Подробнее

Джамиля Джавадова–Спицберг: «Не бойтесь трудностей, не теряйте надежды!»

01-09-2015

Джамиля Джавадова–Спицберг: «Не бойтесь трудностей, не теряйте надежды!»Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - доцент кафедры искусства и гуманитарных наук при государственном Техасском университете (Даллас, США) Джамиля Джавадова–Спицберг.

Подробнее

Узеир Новрузов: «После шагов по лестнице в Cirque du Soleil, хотелось бы сделать шаг в кинематографию»

28-08-2015

Узеир Новрузов: «После шагов по лестнице в Cirque du Soleil, хотелось бы сделать шаг в кинематографию»Гость авторского проекта «Наши за рубежом» - наш соотечественник, цирковой артист Узеир Новрузов, проживающий в Лас-Вегасе (США).

Подробнее

Эльджан Рзаев: «Думаю, я приношу Азербайджану больше пользы, работая в Европе»

17-08-2015

Эльджан Рзаев: «Думаю, я приношу Азербайджану больше пользы, работая в Европе»Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - певец, пианист, композитор Эльджан Рзаев, проживающий в Нидерландах.

Подробнее

Теймур Садыхов: «Все те, с кем я работал в NASA – известные и талантливые люди со всех уголков мира»

17-07-2015

Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - доктор философии (PhD) по аэрокосмической инженерии и робототехнике Технологического Института Джорджии, учёный-исследователь NASA Теймур Садыхов.Теймур Садыхов: «Все те, с кем я работал в NASA – известные и талантливые люди со всех уголков мира»

Подробнее

Самир Мамедов: «Я хотел бы оставить после себя след в истории компании PwC»

03-07-2015

Самир Мамедов: «Я хотел бы оставить после себя след в истории компании PwC»Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - наш соотечественник Самир Мамедов, партнер компании PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), проживающий в Хьюстоне, США.

Подробнее

Адам Юнисов: «Живя в другой стране, я стал лучше понимать значимость своих корней»

02-06-2015

Очередной гость рубрики «Наши за рубежом» - автор логотипа первых Европейских игр в Баку, соучредитель компании Element Visual Studio, наш соотечественник, проживающий в Стамбуле (Турция) Адам Юнисов.Адам Юнисов: «Живя в другой стране, я стал лучше понимать значимость своих корней»

Подробнее

Сабина Менедер: «В Европе - мы иностранцы, поэтому необходимо стать действительно выдающимся специалистом»

06-05-2015

Сабина Менедер: «В Европе - мы иностранцы, поэтому необходимо стать действительно выдающимся специалистом»Очередной гость авторского проекта «Наши за рубежом» - акушер-гинеколог и преподаватель в клинике Университета города Любек (Германия) Сабина Менедер.

Подробнее

Ильгама Аллахвердиева: «Когда живя в другой стране, ощущаешь, что твоя Родина заботится о своей молодежи, испытываешь чувство гордости»

21-04-2015

Ильгама Аллахвердиева: «Когда живя в другой стране, ощущаешь, что твоя Родина заботится о своей молодежи, испытываешь чувство гордости»Новый гость авторского проекта «Наши за рубежом» - глава Союза азербайджанской молодежи в Украине Ильгама Аллахвердиева.

Подробнее

Джавид Асланов: «В Google нет ограничений, здесь есть все возможности для карьерного роста»

08-04-2015

Джавид Асланов: «В Google нет ограничений, здесь есть все возможности для карьерного роста»Очередной гость проекта «Наши за рубежом» - менеджер партнерской программы в компании YouTubе, являющейся частью интернет-гиганта Google, Джавид Асланов.

Подробнее

Турал Бадырханлы: «Находясь в мировом центре инноваций, невозможно не творить»

06-03-2015

Гость рубрики «Наши за рубежом» - первый студент из Азербайджана, получивший степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте (MIT), соучредитель компании Namo Media, инженер компании Twitter Турал Бадырханлы.Турал Бадырханлы: «Находясь в мировом центре инноваций, невозможно не творить»

Подробнее

Ариф Мирзоев: «Страна моего сердца – Азербайджан»

25-02-2015

Ариф Мирзоев: «Страна моего сердца – Азербайджан»Новый гость рубрики «Наши за рубежом» - всемирно известный азербайджанский композитор, пианист и органист Ариф Мирзоев, которого называют «Себастьяном Бахом Востока».

Подробнее

Амина Саламова: «Если человек не лентяй и готов работать, то рано или поздно он достигнет своих целей»

26-01-2015

Очередной гость рубрики «Наши за рубежом» - доктор наук в области экологии Амина Саламова (США).Амина Саламова: «Если человек не лентяй и готов работать, то рано или поздно он достигнет своих целей»

Подробнее

Шахин Шихалиев: «Анонимность при переезде в другую страну позволяет многое переосмыслить…»

19-01-2015

Шахин Шихалиев: «Анонимность при переезде в другую страну позволяет многое переосмыслить…»Очередной герой рубрики «Наши за рубежом» – художник Шаxин Шихалиев - живет и работает в Вашингтоне, преподает в The Smithsonian Associates, являющемся подразделением Смитсоновского института (Smithsonian Institution) – одного из крупнейших Научно-исследовательских и образовательных институтов США.

Подробнее

Назим Мурадов: «Наша уникальная разработка с коллегами из НАСА была удостоена «Оскара изобретений»

12-01-2015

Назим Мурадов: «Наша уникальная разработка с коллегами из НАСА была удостоена «Оскара изобретений»Очередной гость рубрики «Наши за рубежом» - доктор химических наук, профессор Университета Центральной Флориды, главный научный руководитель ряда исследовательских проeктов и программ, финансированных НАСА и министерствами энергетики и обороны США, лидер группы водородной энергетики во Флоридском центре солнечной энергии Назим Мурадов.

Подробнее

Илькин Ильясзаде: «Мечтаю создать международную сеть азербайджанских отелей»

26-12-2014

Очередной герой рубрики «Наши за рубежом» - вице-президент по корпоративному управлению и открытию новых гостиниц Pan Pacific Hotels & Resorts Илькин Ильясзаде, в настоящее время проживающий и работающий в Сингапуре.Илькин Ильясзаде: «Мечтаю создать международную сеть азербайджанских отелей»

Подробнее

Эдуард Мамедов: «Мы должны помнить, что представляем Азербайджан в тех странах, в которых работаем и живем»

16-12-2014

Новый герой рубрики «Наши за рубежом» - ученый-химик Эдуард Мамедов, занимающийся научными исследованиями в области катализа в Исследовательском центре Хьюстона (штат Техас).Эдуард Мамедов: «Мы должны помнить, что представляем Азербайджан в тех странах, в которых работаем и живем»

Подробнее

Тохфа Эминова: «Я осуществила давнюю мечту родителей…»

10-12-2014

Очередная гостья рубрики «Наши за рубежом» - глава Азербайджано-американской Культурной Ассоциации Штата Флорида (Azerbaijani-American Cultural Association of Florida) Тохфа Эминова.Тохфа Эминова: «Я осуществила давнюю мечту родителей…»

Подробнее

Риад Мамедов: «Желаю всем нам, чтобы мы собрались в Шуше и слушали хорошую музыку...»

24-11-2014

Риад Мамедов: «Желаю всем нам, чтобы мы собрались в Шуше и слушали хорошую музыку...» Новый герой рубрики «Наши за рубежом» - аспирант Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, лауреат международных конкурсов, советник по вопросам культуры и искусства Всероссийского Азербайджанского Конгресса Риад Мамедов.

Подробнее

Тарлан Рагимова: «Мне кажется, что женщина верхом на лошади смотрится гармонично»

06-11-2014

Тарлан Рагимова: «Мне кажется, что женщина верхом на лошади смотрится гармонично»Новый гость рубрики «Наши за рубежом» - пианистка Тарлан Рагимова, выпускница Музыкальной академии Мюнстера, представитель Федерации конного спорта Азербайджана в Германии.

Подробнее

Раш Исмаилов: «В Праге на государственном уровне мы поставили рок-оперу «Пьетро и Лючия». В Баку подобное тоже реально»

16-10-2014

Раш Исмаилов: «В Праге на государственном уровне мы поставили рок-оперу «Пьетро и Лючия». В Баку подобное тоже реально»Новый герой проекта «Наши за рубежом» - хореограф Раш (Рашад) Исмаилов, руководитель шоу-балета Rush-style в Москве.

Подробнее

Наргиз Муганлинская: «Уезжая из Азербайджана, я думала, что с медициной покончено...»

11-10-2014

Новый интересный гость проекта «Наши за рубежом» - профессор Georgetown University и вице-директор кафедры внутренних болезней в Franklin Square Hospital, наша соотечественница Наргиз Муганлинская.Наргиз Муганлинская: «Уезжая из Азербайджана, я думала, что с медициной покончено...»

Подробнее

Имамъяр Гасанов: «Я горд тем, что могу донести до людей во всем мире неповторимые мелодии своей земли»

08-10-2014

Имамъяр Гасанов: «Я горд тем, что могу донести до людей во всем мире неповторимые мелодии своей земли»Очередной гость проекта «Наши за рубежом» - музыкальный директор Фестиваля Всемирной музыки в Сан-Франциско, преподаватель курса азербайджанской музыки в Стэндфордском университете, талантливый кяманчист Имамъяр Гасанов.

Подробнее

Ильяс Мирзоев: «Хочу основать в Лондоне продюсерскую компанию, но писать классику не перестану»

02-08-2014

Ильяс Мирзоев: «Хочу основать в Лондоне продюсерскую компанию, но писать классику не перестану»Гость рубрики «Наши за рубежом» - композитор, джазовый музыкант и наконец, как он сам себя называет, гражданин мира Ильяс Мирзоев.

Подробнее

Айдын Джебраилов: «В каком-то смысле моя задача избегать больших побед, поскольку они означают большую войну…»

07-07-2014

Айдын Джебраилов: «В каком-то смысле моя задача избегать больших побед, поскольку они означают большую войну…»Новый гость рубрики «Наши за рубежом» - известный московский юрист, партнер международной юридической фирмы Norton Rose Fulbright Айдын Джебраилов.

Подробнее

Эльман Казымзаде: «Живя в Азербайджане, ты представляешь только себя, за пределами Родины - весь свой народ …»

23-06-2014

Эльман Казымзаде: «Живя в Азербайджане, ты представляешь только себя, за пределами Родины - весь свой народ …»Гость рубрики «Наши за рубежом» - наш соотечественник из Санкт-Петербурга, врач-андролог, ведущий специалист по андрологии Центра Планирования Семьи Эльман Казымзаде.

Подробнее

Тунзаля Эйнулла: «Не стесняйтесь работать на низкооплачиваемых должностях, вы ведь начинаете жизнь с чистого листа…»

17-06-2014

Тунзаля Эйнулла: «Не стесняйтесь работать на низкооплачиваемых должностях, вы ведь начинаете жизнь с чистого листа…»Гость рубрики «Наши за рубежом» - наша соотечественница из штата Массачусетс (США), инженер-химик, основатель компании Dilaura Naturals Тунзаля Эйнулла.

Подробнее

Лейла Агамалова: «Те, кто обрывают связь с Родиной, теряют часть своей души»

30-05-2014

Лейла Агамалова: «Те, кто обрывают связь с Родиной, теряют часть своей души»Гость рубрики «Наши за рубежом» - наша соотечественница из Люксембурга, специалист в области private banking Лейла Агамалова.

Подробнее

Фейзи Багиров: «После долгого отсутствия Баку меня приятно удивил уровнем специалистов в самых различных областях»

08-05-2014

Фейзи Багиров: «После долгого отсутствия Баку меня приятно удивил уровнем специалистов в самых различных областях»Гость рубрики «Наши за рубежом» - наш соотечественник из Бостона, консультант в области развития стартапов, преподаватель по бизнес-аналитике, предприниматель Фейзи Багиров.

Подробнее

Микаил Микаилов: «В работе режиссера самый опасный момент, когда он становится ремесленником»

29-04-2014

Микаил Микаилов: «В работе режиссера самый опасный момент, когда он становится ремесленником»Гость рубрики «Наши за рубежом» - талантливый театральный режиссер Микаил Микаилов.

Подробнее

Вугар Сеидов: «Физически я нахожусь в Европе, душой – в Азербайджане»

16-04-2014

Гость рубрики «Наши за рубежом» – Вугар Сеидов, политический обозреватель, собственный корреспондент АзерТадж в Германии.Вугар Сеидов: «Физически я нахожусь в Европе, душой – в Азербайджане»

Подробнее

Эльхан Агамирза: «Уважать свою культуру и свои корни — это единственный способ добиться уважения к себе от других»

03-04-2014

Гость рубрики «Наши за рубежом» — Эльхан Агамирза, основатель ряда онлайн-проектов, а также компании BWZ Consulting, проживающий в настоящее время с семьей в Хьюстоне (Техас, США).Эльхан Агамирза: «Уважать свою культуру и свои корни — это единственный способ добиться уважения к себе от других»

Подробнее

Нигяр Махмудова: «Я вообще никогда не стремилась строить карьеру»

22-03-2014

Гость рубрики «Наши за рубежом» - Нигяр Махмудова, региональный президент MARS Petcare по Европе и Южной Африке.Нигяр Махмудова: «Я вообще никогда не стремилась строить карьеру»

Подробнее

Дурдана Балакишиева: «Мечтаю стать первой азербайджанской ученой, получившей Нобелевскую премию»

01-03-2014

Гость рубрики «Наши за рубежом» - физик-экспериментатор Дурдана Балакишиева, наша соотечественница, проживающая в штате Флорида (США).

Подробнее

Ариф Агакишиев: «Мне посчастливилось общаться и даже петь русские народные песни с Фиделем Кастро»

15-02-2014

Ариф Агакишиев: «Мне посчастливилось общаться и даже петь русские народные песни с Фиделем Кастро»Гость рубрики «Наши за рубежом» - Ариф Агакишиев, Чрезвычайный и Полномочный посланник СССР в отставке.

Подробнее

Мэд Алиев: «С возрастом тяга к историческим корням увеличивается»

08-02-2014

Мэд Алиев: «С возрастом тяга к историческим корням увеличивается»Гость рубрики «Наши за рубежом» - художник по интерьерам Мэд Алиев, проживающий в Москве.

Подробнее

Туркяр Гасымзаде: «Я верю, что импульсом к новым тенденциям в мировой музыке в будущем послужит потенциал именно нашей музыки»

25-01-2014

Туркяр Гасымзаде: «Я верю, что импульсом к новым тенденциям в мировой музыке в будущем послужит потенциал именно нашей музыки»Гость рубрики «Наши за рубежом» - молодой талантливый композитор Туркяр Гасымзаде, докторант Университета Цинциннати Коллежской Консерватории (University of Cincinnati College-Conservatory of Music).

Подробнее

Незрин Эфендиева: «С каждым годом моего творческого роста мне все больше не хватает дедушки»

10-01-2014

Незрин Эфендиева: «С каждым годом моего творческого роста мне все больше не хватает дедушки»Гость рубрики «Наши за рубежом» - композитор и исполнитель Незрин Эфендиева, выпускница Королевской консерватории Брюсселя, победительница Международного конкурса пианистов в Испании и, наконец, внучка великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Подробнее

Севиндж Османгызы: «Обама запомнился мне как любознательный человек и истинный джентльмен»

26-12-2013

Севиндж Османгызы: «Обама запомнился мне как любознательный человек и истинный джентльмен»Гость рубрики «Наши за рубежом» - известная журналистка, автор транслирующихся на каналах CNN и BBC телевизионных и радиопередач об Азербайджане, руководитель Вашингтонского бюро ANS и Объединения азербайджанских женщин-журналистов Севиндж Османгызы.

Подробнее

Мурад Шихалиев: «Мне бы хотелось, чтобы в Азербайджане каждый мог получить качественный медицинский сервис»

17-12-2013

Мурад Шихалиев: «Мне бы хотелось, чтобы в Азербайджане каждый мог получить качественный медицинский сервис»Гость рубрики «Наши за рубежом» - ЛОР-врач Мурад Шихалиев, заведующий отделением в клинике при университете им. Гёте во Франкфурте-на-Майне.

Подробнее

Адилия Алиева: «Я с удовольствием всегда жду замечательных молодых музыкантов из Азербайджана»

10-12-2013

Адилия Алиева: «Я с удовольствием всегда жду замечательных молодых музыкантов из Азербайджана»Гость рубрики «Наши за рубежом» - выдающаяся азербайджанская пианистка Адилия Алиева, директор Высшей музыкальной академии Франции.

Подробнее

Эльнара Исмаилова: «Успех нашей музыки в Европе меня как музыканта не может не радовать»

30-11-2013

Эльнара Исмаилова: «Успех нашей музыки в Европе меня как музыканта не может не радовать»Гость рубрики «Наши за рубежом» - пианистка Эльнара Исмаилова, доцент высшей академии музыки города Кельн и университета искусств города Эссен в Германии.

Подробнее

Юсиф Эйвазов: «Поначалу пришлось много работать, чтобы выжить в Италии: официантом, переводчиком, кучей всяких мелких дел…»

22-11-2013

Юсиф Эйвазов: «Поначалу пришлось много работать, чтобы выжить в Италии: официантом, переводчиком, кучей всяких мелких дел…»Гость рубрики «Наши за рубежом» - тенор Юсиф Эйвазов, живет и работает в Милане вот уже 15 лет.

Подробнее

Теймур Ахундов: «Это здорово, когда азербайджанские компании выходят со своими продуктами и решениями на международный уровень»

16-11-2013

Теймур Ахундов: «Это здорово, когда азербайджанские компании выходят со своими продуктами и решениями на международный уровень»Гость рубрики «Наши за рубежом» - Теймур Ахундов, региональный Директор компании Simbrella по Канаде и США.

Подробнее

Нигяр Нариманбекова: «Я непременно сделаю выставку, где соединю пейзажи Франции и Азербайджана - двух великих стран»

10-11-2013

Гость рубрики «Наши за рубежом» - талантливая художница Нигяр Нариманбекова, наша соотечественница, проживающая во Франции.

Подробнее

Гама Меликова: «Люди по-настоящему ценят то место, где родились, только тогда, когда покидают его»

08-11-2013

Гама Меликова: «Люди по-настоящему ценят то место, где родились, только тогда, когда покидают его»Гость рубрики «Наши за рубежом» - талантливая художница Гамида Меликова.

Подробнее

Самир Садыхов: «Хочу спроектировать азербайджанский автомобиль»

02-11-2013

Самир Садыхов: «Хочу спроектировать азербайджанский автомобиль» Гость рубрики «Наши за рубежом» - наш талантливый соотечественник, дизайнер Volkswagen GROUP Самир Садыхов.

Подробнее

Джейхун Моллазаде: «Вести бизнес на Родине – дело чести»

25-10-2013

Джейхун Моллазаде: «Вести бизнес на Родине – дело чести»Гость рубрики «Наши за рубежом» - директор Сети азербайджанцев США (USAN), президент компании AzQtel (Sazz) Джейхун Моллазаде.

Подробнее

Фидан Исрафил–Бейли: «После «Евровидения» в Баку ответ «из Азербайджана» более не вызывает последующего вопроса «а где это?»

05-10-2013

Гость рубрики «Наши за рубежом» - врач-гинеколог Фидан Исрафил-Бейли, наша соотечественница, проживающая в Великобритании.

Подробнее

Джамал Мустафаев: «Я удивлен не только внешнему виду города и людям, но и тому, насколько страна прогрессировала в плане бизнес развития»

27-09-2013

Джамал Мустафаев: «Я удивлен не только внешнему виду города и людям, но и тому, насколько страна прогрессировала в плане бизнес развития»Гость рубрики «Наши за рубежом» - известный эксперт и оратор в области управления проектов, президент компании Thinktank Consulting Джамал Мустафаев, проживающий в Канаде уже более 20-ти лет.

Подробнее

Лятафят Хафизгызы: «Турки настолько приветливые и гостеприимные люди, что не чувствуешь себя гостем в этой стране»

21-09-2013

Лятафят Хафизгызы: «Турки настолько приветливые и гостеприимные люди, что не чувствуешь себя гостем в этой стране» Гость рубрики «Наши за рубежом» - художница Лятафят Хафизгызы, наша соотечественница, проживающая в Турции.

Подробнее

Анар Таиров: «Своей активной деятельностью мы стараемся поднять имидж нашей молодежи в Украине»

31-08-2013

Анар Таиров: «Своей активной деятельностью мы стараемся поднять имидж нашей молодежи в Украине» Гость рубрики «Наши за рубежом» - глава Союза азербайджанской молодежи в Украине (САМУ) Анар Таиров.

Подробнее

Эльчин Азизов: «Безумно завидую тем, кто впервые посещает Баку…»

28-08-2013

Эльчин Азизов: «Безумно завидую тем, кто впервые посещает Баку…»Гость рубрики «Наши за рубежом» - заслуженный артист Азербайджана, солист Большого театра Эльчин Азизов

Подробнее

Тарана Аллахвердиева-Монбарбю : «Я бы хотела когда-нибудь вернуться в родной Карабах...»

10-08-2013

Тарана Аллахвердиева-Монбарбю : «Я бы хотела когда-нибудь вернуться в родной Карабах...»Гость рубрики «Наши за рубежом» - джазовая певица Тарана Аллахвердиева-Монбарбю (Tarana Paris Bakou), наша соотечественница, проживающая во Франции.

Подробнее

Кабира Алиева: «Я очень привязана к нашей земле, к незаменимой энергетике Баку»

03-08-2013

Гость рубрики «Наши за рубежом» - азербайджанская художница, проживающая в Великобритании, Кабира Алиева.Кабира Алиева: «Я очень привязана к нашей земле, к незаменимой энергетике Баку»

Подробнее

Гейдар Иманов: «Баку – старинный город, похожий на Неаполь, стал мегаполисом, успешно сочетающим современность и древность»

22-07-2013

Гейдар Иманов: «Баку – старинный город, похожий на Неаполь, стал мегаполисом, успешно сочетающим современность и древность»Гость рубрики «Наши за рубежом» - наш соотечественник Гейдар Иманов, более пятидесяти лет проживающий в Ленинграде–Санкт-Петербурге, председатель общественной организации «Азербайджанская диаспора Санкт–Петербурга», член общественного совета ГУ МВД Санкт–Петербурга и Ленинградской области.

Подробнее

Ренара Ахундова: «Азербайджанская музыка, которую я слышала с детства, бесспорно, обогатила мой внутренний мир»

20-07-2013

Ренара Ахундова: «Азербайджанская музыка, которую я слышала с детства, бесспорно, обогатила мой внутренний мир»Гость рубрики «Наши за рубежом» - азербайджанская пианистка и исполнительница собственных произведений Ренара Ахундова, проживающая в Париже.

Подробнее

Динара Алиева: «Уютнее всего человеку дома, а я считаю своим домом Баку»

03-07-2013

Динара Алиева: «Уютнее всего человеку дома, а я считаю своим домом Баку»Гость рубрики «Наши за рубежом» - известная оперная певица, заслуженная артистка Азербайджана, солистка Большого театра Динара Алиева.

Подробнее

Мамед Агаев: «Где бы ни жили мои соотечественники, я хочу, чтобы все мы могли гордиться их делами и достижениями»

29-06-2013

Гость рубрики «Наши за рубежом» - директор Московского театра сатиры, заслуженный работник культуры Российской Федерации Мамед Агаев.Мамед Агаев: «Где бы ни жили мои соотечественники, я хочу, чтобы все мы могли гордиться их делами и достижениями»

Подробнее

Сабина Ракчеева: «Невозможно спасти весь мир, но можно повлиять на жизнь отдельных личностей…»

08-06-2013

Интервью 1news.az с известной азербайджанской скрипачкой Сабиной Ракчеевой

Подробнее

Актриса Сабина Ахмедова: «Самый главный секрет в том, чтобы создавать свой собственный рецепт, свой путь»

16-05-2013

Актриса Сабина Ахмедова: «Самый главный секрет в том, чтобы создавать свой собственный рецепт, свой путь» Сегодня гость рубрики «Наши за рубежом» - Сабина Ахмедова, наша соотечественница, популярная в США и России актриса.

Подробнее

Рахман Шахгусейнли: «Главное, что можно позаимствовать у японцев, - это простота и скромность»

14-05-2013

Рахман Шахгусейнли: «Главное, что можно позаимствовать у японцев, - это простота и скромность»Сегодня гость рубрики «Наши за рубежом» - профессор Университета Doshisha, учредитель Общества «Дружба», наш соотечественник из Японии Рахман Шахгусейнли.

Подробнее

Самир Иманов: «К сожалению, поведение некоторых наших соотечественников, приезжающих в Дубай, портит наше доброе имя»

26-04-2013

Самир Иманов: «К сожалению, поведение некоторых наших соотечественников, приезжающих в Дубай, портит наше доброе имя»Гость рубрики «Наши за рубежом» - наш соотечественник из ОАЭ Самир Иманов, председатель Общества «Азербайджан».

Подробнее

Дильшад Алиярлы: «Когда я вошла в комнату, Лубутен встретил меня словами: «Как хорошо, вы знаете, я бывал в Азербайджане…»

19-04-2013

Дильшад Алиярлы: «Когда я вошла в комнату, Лубутен встретил меня словами: «Как хорошо, вы знаете, я бывал в Азербайджане…» Гость рубрики «Наши за рубежом» - наша соотечественница из Вашингтона Дильшад Алиярлы, азербайджанская журналистка, сотрудница телерадиокомпании «Голос Америки».

Подробнее

Фарид и Назиля Адыгезалзаде: «Наши студенты с удовольствием исполняют произведения азербайджанских классиков»

01-04-2013

Фарид и Назиля Адыгезалзаде: «Наши студенты с удовольствием исполняют произведения азербайджанских классиков»Наши соотечественники - пианисты Назиля и Фарид Адыгезалзаде, живущие и работающие в Турции, вот уже многие годы вносят огромный вклад в пропаганду азербайджанской музыки за рубежом. Сегодня супруги гости проекта «Наши за рубежом».

Подробнее

Рамиль Алиев: «Армяне Норвегии приходят на наши мероприятия и слушают как мы рассказываем об их зверствах...»

23-03-2013

Рамиль Алиев: «Армяне Норвегии приходят на наши мероприятия и слушают как мы рассказываем об их зверствах...»Интервью 1news.az с учредителем Норвежско-азербайджанской молодежной организации (NAYO) Рамилем Алиевым.

Подробнее

Нигяр Ахундова: «Наши соотечественники за рубежом должны стремиться к социальной, а где надо — и к политической активности»

08-03-2013

Нигяр Ахундова: «Наши соотечественники за рубежом должны стремиться к социальной, а где надо — и к политической активности»Новый гость рубрики «Наши за рубежом» — Нигяр Ахундова, cоветник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Подробнее

Самира Патцер-Исмайлова: «Предпочитаю представлять себя азербайджанкой, даже несмотря на мой немецкий паспорт»

02-03-2013

Самира Патцер-Исмайлова: «Предпочитаю представлять себя азербайджанкой, даже несмотря на мой немецкий паспорт»Новый гость рубрики «Наши за рубежом» - руководитель Европейского конгресса азербайджанцев Самира Патцер-Исмайлова.

Подробнее

Нурида Атеши: «Другой Родины, как и родителей, у нас никогда не будет»

16-02-2013

Нурида Атеши: «Другой Родины, как и родителей, у нас никогда не будет»Очередной гость рубрики «Наши за рубежом» - наша известная соотечественница Нурида Атеши, исследователь, писатель, общественный деятель.

Подробнее

Месуд Эфендиев: «Мы, азербайджанцы, привязаны к своей исторической родине»

01-02-2013

Месуд Эфендиев: «Мы, азербайджанцы, привязаны к своей исторической родине»Новый гость рубрики "Наши за рубежом” - Месуд Эфендиев, азербайджанский ученый с мировым именем.

Подробнее

Чинара Ализаде: «Представлять Азербайджан за рубежом — большая честь»

16-01-2013

Чинара Ализаде: «Представлять Азербайджан за рубежом — большая честь»Интервью 1news.az с известной балериной Большого театра Чинарой Ализаде.

Подробнее

Ирина Шейтман: «Наш бакинский акцент - как опознавательный знак в чужой стране…»

01-01-2013

Ирина Шейтман: «Наш бакинский акцент - как опознавательный знак в чужой стране…»Новый гость рубрики «Наши за рубежом» - Ирина Шейтман, наша соотечественница, вот уже многие годы проживающая с семьей в Хьюстоне.

Подробнее

Ашраф Гейбатов: «Всегда приезжаю в Баку с радостью и уезжаю с грустью»

30-11-2012

Интервью 1news.az с заслуженным художником Азербайджана, обладателем международного диплома «Посол мира» Ашрафом Гейбатовым.

Подробнее

Кямран Шахмардан: «Знать, что тебя любят и ценят на родине – это большое счастье»

06-11-2012

Интервью 1news.az с нашим соотечественником, известным театральным режиссером, работающим в Финляндии, Кямраном Шахмарданом.

Подробнее

Ирада Ахундова: «Мы создали в Хьюстоне свой маленький Азербайджан»

27-09-2012

Интервью 1news.az с президентом Ассоциации городов-побратимов «Хьюстон-Баку» (Houston-Baku Sister City Association) Ирадой Ахундовой.

Подробнее