PR – layihələr

Şəxsiyyətin, şirkətin və ya malların və xidmətlərin səmərəli irəlilədilməsinə istiqamətlənmiş layihələri həyata keçirirəm.

Əməkdaşlıq formatı: bir dəfəlik məsləhətdən tutmuş çoxillik müşayiətədək.

Reklam və PR sahəsində iş təcrübəm – yeddi ildir.

Əsas xidmətlərin siyahısı:

- nüfuzun idarə edilməsi (korporativ və şəxsi);

- digital-marketinq və sosial media marketinqi;

- korporativ storitellinqin yaradılması (müsahibələrin, sayt üçün xəbərlərin, bloq üçün məlumatların, digər formatlı mətnlərin hazırlanması);

- tədbirlərin təşkili və moderasiyası;

- korporativ kommunikasiyalar (KİV, HA, steykholderlər, tərəfdaşlar);

- reklam və PR fəaliyyəti planının tərtib edilməsi və həyata keçirilməsi.