Uzaq yaxınlar

MEDİA LAYİHƏLƏR

"Uzaq yaxınlar” – dörd il ərzində Azərbaycanın tanınmış informasiya saytlarından biri olan www.1news.az saytında dərc edilən müəllif layihəsidir. Bu layihədə talenin hökmü ilə Respublikamızın hüdudlarından kənarda yaşamalı olan həmvətənlərimizlə müsahibələr dərc edilir.

Active Mom`s Club

SOSİAL LAYİHƏLƏR

"Active Mom's Club” – analar və müxtəlif profilli mütəxəssislər arasında təkcə uşaqların tərbiyəsinə və inkişafına deyil, həm də müxtəlif yaşlarda və müxtəlif peşə sahibləri olan qadınların şəxsi inkişafına dair ünsiyyət, təcrübə və bilik mübadiləsi üçün məkandır.

Uğur düsturu

MEDİA LAYİHƏLƏR

"Uğur düsturu” layihəsi Azərbaycanda həyatın müxtəlif sahələrində: biznesdə, yaradıcılıqda, idmanda, incəsənətdə müvəffəqiyyət qazanmış uğurlu insanlarla müsahibələrdən ibarətdir. Bu layihəni apardığım dörd il (2009-2012) ərzində yazdığım 100 –dən artıq müsahibə www.1news.az saytında dərc edilmişdir.

PR-LAYİHƏLƏR

Bloq